לבבות פתיחה, בניית יחסים, אהבה התפשטות | יָנוּאָר 2022

סיפורים אישיים Vivid, ייעוץ מומחה, דעות מוצקות, ועוד. הבנה של אהבה, יחסים, רווחת מימוש עצמי רגשית.